Content-Type: text/html Nordiska Afrikainstitutets bibliotek utnämndes i september till Årets bibliotek 2006. Biblioteket fick då en vandringspokal, en skulptur som heter ”Konstruerat huvud”. Den har i viss mån afrikansk inspiration för sin tillkomst. Vi blev nyfikna och ville veta mer. Vi bestämde oss för att ta reda på mer om mannen bakom skulpturen, Nils Hebo, och lät intervjua honom. Läs intervjun på vår hemsida, http://www.nai.uu.se/library/arets_bibliotek/

Katarina Hjortsäter, bibliotekarie
Nordiska Afrikainstitutets bibliotek

The Library of the Year 2006 - For more infomation (Swedish only) see DIK website www.dik.se

NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
The Nordic Africa Institute
Biblioteket /The Library
P.O. Box 1703
SE-751 47 UPPSALA, SWEDEN

Telephone: 018 - 56 22 00
Tel. direct: 018 - 56 22 70
Telefax: 018 - 56 22 90
[log in to unmask]" eudora="autourl"> mailto:[log in to unmask]

Visiting address: Kungsgatan 38
Web site: http://www.nai.uu.se/