Content-Type: text/html

 

Stockholms universitetsbibliotek ordnar tillsammans med Ekonomiska biblioteket i Göteborg en kursdag för bibliotekarier som arbetar med juridisk information.

 

Information om kursen och anmälan finns under: http://www.sub.su.se/omsub/visaevenemang.aspx?eid=76