Content-Type: text/html
Det stämmer att statistiken blir missvisande när integrerade bibliotek jämförs med icke integrerade. Ett integrerat  bibliotek får fler lån eftersom skolbibliotekslånen läggs till folkbiblioteksstatstiken där. Ett sätt att lösa problematiken är kanske att återgå till gemensam folk- och skolbibliotekstatistik som fanns fram till 1997. Kulturrådet håller på att utreda biblioteksstatstikfrågan/ mvh Cay Corneliuson, handläggare
 
Cay Corneliuson
Kulturrådet
Box 7843, 103 98 Stockholm
Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen
Tel: 08 519 264 07 mobil: 0733 604 691
[log in to unmask]">[log in to unmask]
 

Den 11 december flyttar Kulturrådet till nya lokaler i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Vår nya besöksadress är Borgvägen 1-5 och vår postadress från och med den 11 december är: Statens kulturråd, Box 27 215, 102 53 Stockholm. För mer information se www.kulturradet.se
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Ingrid Bergenudd
Skickat: den 14 november 2006 09:20
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Biblioteksstatistik

Har just tagit del av folkbiblioteksstatistiken via Svensk Biblioteksförening. En tanke som slår mig är att skolbibliotekens roll inte alls räknas med. Det blir en enorm skillnad i antal utlån om alla skolelever från sexåringar t.o.m.  gymnasium och Komvux huvudsakligen lånar sina böcker i skolan jämfört med om samma lån sker via folkbiblioteket i kommunen. Speciellt de yngre elever kommer snabbt upp i ett stort antal lån.   Det kanske är så att en kommun med dåliga skolbibliotek eller integrerade bibliotek hamnar mycket högre i statistiken ?

 

                                                                    Hälsningar

                                                                    Ingrid Bergenudd 


Ingrid Bergenudd
Bibliotekarie
Kärrtorps gymnasium
Box 6084
121 06 Johanneshov
Tel. 08-508 32 525


Tid för kärlek kura tillsammans i höstmörkret