Content-Type: text/html

En barnbok om den galne vetenskapsmannen kanske? I så fall kan man läsa Professor Ox experiment, av Jules Verne. Kan möjligen vara svår att hitta.
Lycka till!
Lotte Johannesson

----- Original Message -----

From: Gunhild Wallenius <gunhild.[log in to unmask]>

Date: Thursday, November 16, 2006 1:05 pm

Subject: [BIBLIST] Kemi i litteraturen

> Hej, Finns det någon skönlitterär bok som handlar om kemi eller
> kemisterpå något sätt? En låntagare som går en kurs i kemi har
> fått i uppgift att
> läsa något sådant, men inga tips på titlar eller författare........
> Hälsningar, Gunhild W.
>