Content-Type: text/html
 Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet)

har publicerat ny information på hemsidan. Ni når oss via http://www.biblioteksforeningen.org/ - välj "Klassifikation" i menyn!

För kommittén,

Elisabet Viktorsson (adj sekreterare)

_________________________

Elisabet Viktorsson

Katalogisering

BTJ

[log in to unmask]                                                   

www.btj.se