September 2006, Nr 7

Utges av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Redaktör (vik) Siv Engelmark, tel 08-546 44 181, [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask] [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">

 

Hej!

I nya numret av Tentakel <www.tentakel.vr.se> skriver vi om det växande intresset för kärnenergiforskning. EU storsatsar på området och ger ett forskningsprogram med 53 deltagare hela 26 miljoner euro. I Sverige hoppas forskarna att avskaffandet av tankeförbudsparagrafen ska leda till att fler studenter hittar till området.

 

Läs också recensionerna av Al Gores film ”En obekväm sanning” och boken ”Big bang eller Varde ljus, om skapelsemyten som pseudovetenskap”.

Hälsningar

Siv Engelmark

 

Mer ur innehållet:

Linnéregn över Lund

Lunds universitet kammade hem åtta av 20 Linnéstöd i årets utlysning. Det är inte första gången universitetet skördar framgångar. Vart femte, 16 av totalt 79 stöd till starka forskningsmiljöer, har hamnat här.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-07/Artikelsida/?contentId=4887 >

 

Stark forskningsmiljö studerar svaga bindningar

Tio kemister vid kemiinstitutionen är bland de forskningsmiljöer vid Lunds universitet som får Linnéstöd. De studerar tillfälliga bindningar mellan molekyler, som kan få både cement att stelna och DNA att packa sig i kromosomen.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-07/Artikelsida/?contentId=4890>   

 

Politiker läser inte om naturvetenskap och teknik

Bara 21 procent av 595 tillfrågade kommun- och riksdagspolitiker läser forskningsresultat från det natur- och teknikvetenskapliga området innan de fattar beslut. Det visar en undersökning från föreningen Vetenskap och allmänhet. Barbro Åsman, forskare och ledamot i forskningsberedningen, tycker att det behövs allmänbildning.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-07/Artikelsida/?contentId=4896>  

 

DEBATT

”Vi känner en stor frustration”

Politiker talar gärna om Sverige som ledande kunskaps- och forskningsnation, och att vår enda chans att säkra framtida välfärd är att ha världens bäst utbildade medborgare. Men i verkligheten är de inte beredda att betala vad det kostar. Det skriver sju professorer från Kungliga Tekniska och Chalmers tekniska högskolor, som oroas över universitetens och forskningens framtid.


Vad tycker du?
Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-07/Artikelsida/?contentId=4905>

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel - en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se