Content-Type: text/html
Inbjudan till workshop och erfarenhetsutbyte om webbpedagogik och webb 2.0-tjänster – Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu?

Innehåll:

Dagen startar med kaffe kl 10

Annika Annemark (BTH) hälsar välkommen
Erik Stattin (KI) ger en uppdaterad lägesbeskrivning och pratar om forskningsbloggar
Peter Giger (BTH) om Participation Literacy - Constructing the Web 2.0 Concept
Eva Norling och Peter Giger om plattform för nätverket Sökguiden

Lunch 12 - 13

Workshop i mindre grupper kring aktuella frågor tex: (fritt val)

    * Vad är bibliotek 2.0?
    * Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu?
    * Forskningsbloggar
    * Communities
    * Opac
    * Delaktiga användare
    * Bibliotekarierollen
    * Webbpedagogik och webbtjänster
    * Kunskapande
    * Nätverk och plattform för Sökguider
    * Examination / poänggivning på onlinekurser – praktiskt möjligt?

Kaffe

Grupperna redovisar sina resultat
Sammanfattning

Avslutning 16

Anmälan skickas till Eva Norling [log in to unmask] med ditt namn, e-post, bibliotek senast 14/9.

För flygresenärer: Förutom SAS så flyger även Blekingeflyg till Ronneby!
Arrangör: Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek och Learning Lab

Eva Norling
Bibliotekarie
0457-38 51 32
Blekinge tekniska högskola
Infocenter, Softcenter
SE-37225 Ronneby
Sweden
http://www.bth.se/bibliotek/