Content-Type: text/html
Hej!
Jag arbetar på ett företagsbibliotek med inriktning juridik och ekonomi. Detta verkar intressant! Är det OK att man är med??

Hälsningar
Elisabeth Ejemyr
Librarian/Bibliotekarie
  Ernst & Young AB
Center for Business Knowledge


Office: +46 8 520 590 00
Direct/Mobile: +46 8 520 597 99
Fax: +46 8 520 517 99
E-Mail:
[log in to unmask]>[log in to unmask]
  Jakobsbergsgatan 24
P.O. Box 7850
SE-103 99 Stockholm
Sweden
Messenger/Delivery Address:
Lästmakargatan 21 A
Web: 
www.ey.com/se
Wilhelm Widmark <Wi[log in to unmask]>
Sent by: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

2006-08-29 16:38
Please respond to
BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

To
[log in to unmask]
cc
Subject
[BIBLIST] Leverantörsdag juridik 27/10

Leverantörsdag för juridiska bibliotek
 
Stockholms universitetsbibliotek anordnar som ansvarsbibliotek för juridik, med medel från Bibsam, en leverantörsdag för juridik fredagen den 27 oktober.
Under dagen kommer ett antal leverantörer av juridiskt material att presentera sina produkter och kunna svara på frågor från biblioteken. Deltagande leverantörer är: Norstedts Juridik, Thomson Fakta, PointLex, Rättsbanken, Westlaw International och NexisLexis. Dagen kommer att vara kostnadsfri och äga rum på Stockholms universitet mellan 9.30 – 17.00.
   Utförligare information och anmälningsformulär kommer inom kort. Dagen riktar sig främst till Bibsambiblioteken men även andra bibliotek är välkomna.  
 
Hälsningar
 
Wilhelm Widmark och Leif Friberg
 
***********************
Wilhelm Widmark
Avdelningschef, Avdelningen för e-resurser
Head of Department of E-resources
Stockholms universitetsbibiliotek
106 91 Stockholm
08/16 27 33, 0702/79 71 40
 
Leif Friberg
Avdelningschef, Avd för juridik
Stockholms universitetsbibiliotek
106 91 Stockholm
08/16 25 21
 


The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Ernst & Young AB is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

http://www.ey.com/se