Content-Type: text/html

Det stammer herfra:

 

Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien, skrevet 1848, posthumt udgivet 1859.

OM AT HJELPE

Søren Kierkegaard: "Bruddstykke af en ligefrem meddelelse"

"At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre menneske
hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at
finde ham der, hvor han er og begynde der.
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det,
han er selv i inbildning,
naar han mener at kunne hjælpe den anden.

For i sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaae mere end han,
men dog vel først og fremst forstaae det, han forstår.
Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min merforstaaen han slet ikke.
Vil jeg alligevel gjøre min mere-forstaaen gjeldende,
saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt,
saa jeg i grunden i stedet for at gavne han egentlig vil beundres af ham.

Men al sand hjælp begynder med ydmykelse:
Hjælperen maa først ydmyge seg under den, han vil hjeælpe,
og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste,
men den taalmodigste,
at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret,
og ikke forstaae, hvad den anden forstaar:"

Med venlig hilsen

Annette Skov

Studielektor

Danmarks Biblioteksskole

 


Fra: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] På vegne af Anngerd Thegel
Sendt: 10. august 2006 10:36
Til: [log in to unmask]
Emne: [BIBLIST] Citat

 

En låntagaåste re undrar från vilket verk av Kierkegaard detta citat kommer:

 

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där....

 

Jag har googlat och kommer då bara till sekundärkällor där det påstås att detta är en dikt(?) 

 

Någon hjälpsam kollega som vet??

 

Med varmt tack!

 

 

Anngerd Thegel

Bibliotekarie

Facklitteratur och Fjärrlån

Västerås stad

Stadsbiblioteket

721 87 Västerås

021 - 39 46 27

e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]