Content-Type: text/html
Vad jag vet har lagen medfört att arbetet med  biblioteksplaner intensifierats. Och att några kommuner slagit tankarna om avgifter på boklån ur hågen. Men lagen är löjligt tandlös och saknar myndighetskraft bakom orden. Var finns biblioteskverket, typ? Det löjligaste är att lagen endast garanterar en miniminivå som inte ens finns.
Fa gäller det kompetensen hos dem som ska jobba på biblioteket. I skolan talar man om att en lärare ska var behörig, men när det gäller bibliotek kan vem som helst sköta ett sånt utan att lagen lägger något hinder i vägen.
Problemet för Sverige är den kommunala självstyret som mer eller mindre hindrar en effektiv bibliotekslag a la Danmark. Å andra sidan är biblioteksföreträdare (även politiskt) på regionala och lokala nivåer överallt bra förkämpar för kvalitativa bibliotek; Bibliotekssverige är faktiskt fantastiskt även med tandlös lag.Uno Nilsson, Tjörns kommunbibliotek
tfn: 0706 27 90 15