Content-Type: text/html
Naturligtvis har Jan en viss rätt i sin kritik. Valen är en demokratisk institution. Men demokrati är mer än så, kan inte begränsas till vart fjärde år. Det som händer däremellan är minst lika viktigt, ja viktigare. Demokrati är en vardagsprocess, måste ständigt återerövras. Bibliotkens demokratiska roll blir alltså inte att i första hand tävla med valaffischer, TV-utfrågningar eller valstugor. Bibliotekens roll är att ständigt vara tillgångligt för alla som vill fördjupa sin kunskap om samhället eller viktiga politikområden, att kunna lotsa människor i informationsfloden, att erbjuda plattformar för diskussion och ideutbyte, att vara forum för debatt och dialog varje dag och vid varje tillfälle, digitalt eller fysiskt. Demokrati gäller hemmet, skolan, vardagen, fritiden, arbetsplatsen; lokalt och globalt.
I den rollen passar biblioteket perfekt fast mycket finns att förbättra, inte minst när det gäller tillgängligheten. Och vart fjärde år är det dssutom val...
 
Uno Nilsson. Tjörns kommunbibliotek
tfn: 0706 27 90 15