Content-Type: text/html

På Stockholms universitet har en arbetsgrupp med representanter från de fyra fakulteterna och Universitetsbiblioteket lämnat en skrivelse till rektorn med förslag till ny policy rörande hantering av Open Access publicering. Rektor Kåre Bremer har den 29/6 tagit beslut utifrån arbetsgruppens rekommendationer att underteckna Berlindeklarationen samt att förorda att forskarna i möjligaste mån deponerar en kopia av varje publicerad vetenskaplig artikel i universitetets digitala arkiv.

 

Bifogar länk till skrivelsen: http://www.sub.su.se/epublicering/doc/OpenAccesspolicy.pdf

 

 

Hälsningar

Wilhelm Widmark

***********************

Wilhelm Widmark

Avdelningschef, Avdelningen för e-resurser

Head of Department of E-resources

Stockholms universitetsbibiliotek

106 91 Stockholm

08/16 27 33, 0702/79 71 40