Content-Type: text/html Länkskafferiet - en kvalitativ internetresurs för grundskolan och gymnasiet
Hej Alma här skulle det kanske plats att ha en länk till flerspråkiga Fråga biblioteket
http://www.eref.se/se-admin/vrl_entry.asp?virtual_desk_id=48
eller information om
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=15377
undrar
Leena
 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Alma Taawo
Skickat: den 23 augusti 2006 10:54
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Länkskafferiet - en kvalitativ internetresurs för grun dskolan och gymnasiet

Hej!

Jag heter Alma Taawo och arbetar med den nationella länksamlingen Länkskafferiet:
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/

Nu inför höstterminens start skulle jag vilja slå ett litet slag för att alla ni bibliotekarier i skolan - och även alla andra som har nytta av att hitta kvalitetsgranskade, informativa länkar inom många ämnen - använder Länkskafferiet som ett redskap när ni söker information och utbildar i informationssökning och informationskompetens.

Många av er använder kanske redan Länkskafferiet - men för de som eventuellt inte känner till tjänsten kan jag berätta lite mer. Länkskafferiet är en nationell länksamling som drivs av Myndigheten för skolutveckling. Samlingen är framtagen för att användas av svenska grundskole- och gymnasieelever i deras skolarbete, men även lärare kan ha god hjälp av tjänsten i sin undervisning. Många skol- och folkbibliotek, fritidspersonal och föräldrar med flera använder även Länkafferiet för att söka information och undervisa i informationssökning.

Idag innehåller Länkskafferiet cirka 4 000 länkar med en tillhörande beskrivning. De flesta länkarna är på svenska. Nio personer arbetar 36 timmar i veckan med att hålla samlingen ständigt aktuell och uppdaterad. Urvalet sker genom en kritisk granskning utifrån följande kvalitetskriterier: http://lankskafferiet.skolutveckling.se/information/kvalitetskriterier.html

Besöksstatistiken i Länkskafferiet är hög och besöken ökar. Enligt vår senaste statistik hämtades drygt 51 000 sidor från Länkskafferiet under en skoldag i slutet på vt 2006, och mer än 900 000 sidor på en månad.

Vill ni skapa en egen sökingång i Länkskafferiet från er egen webbplats?
Läs här: http://lankskafferiet.skolutveckling.se/information/eget_sokformular.html

Vänliga hälsningar,
Alma Taawo

Alma Taawo
Samordnare för Länkskafferiet och digitala lärresursarkiv
http://lankskafferiet.skolutveckling.se
[log in to unmask]
-------------------------------------------------------------------------------------------
Myndigheten för skolutveckling
Karlbergsvägen 77-81
113 35 Stockholm
Telefon: + 46 - (0)8 - 52 77 81 32

Mobil: 0734 - 19 81 32
Fax: + 46 - (0)8 - 52 77 80 01
http://www.skolutveckling.se
-------------------------------------------------------------------------------------------