Content-Type: text/html

Den 10-11 oktober 2006 är det dags igen för den uppskattade kursen I Effektiv arkiv- och dokumenthantering på Finlandshuset

I Stockholm. Kursen är den 20:e i ordningen och vänder sig till alla dem som är dokumentansvariga både i offentlig som i privat verksamhet.

Exempel på ämnen som tas upp är; Hur ordnar  jag dokument så att alla kan hitta dem. Vilka dokument ska man spara och vilka får man kasta? Vad säger lagarna? Är papper det enda som duger för långtidsförvaring? Elektroniska handlingar, vad ska man tänka på?

Är Du intresserad så finns hela programmet i bifogad fil eller kontakta [log in to unmask]

 

Med vänliga hälsningar

 

Harriet Kvist

H Kvist AB 4K

Sjövägen 18

184 52 Österskär

Tel: 08 634 0850

Mobil: 070 4911 862

www.hkvistab4k.com