Content-Type: text/html

Nu närmar sig deadline för att söka projektbidrag i programmet OpenAccess.se

– sista ansökningsdag den 15 september

 

Läs mer på KB:s webbplats om ansökningsförfarandet: www.kb.se/openaccess/utlysning.htm

 

och om de olika insatsområdena: www.kb.se/openaccess/insatsomraden.htm

 

Mer info om OpenAccess.se hittas här: www.kb.se/openaccess/default.htm

 

Frågor: Jan Hagerlid, 08-463 4270, [log in to unmask]

 

 

___________________________
Inger Klondiras,
Information Officer
Kungl. biblioteket - National Library of Sweden
BIBSAM - National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden / Visiting address: Biblioteksgatan 29
[log in to unmask]">[log in to unmask] - www.kb.se/bibsam/
Phone: + 46 8 463 42 72, + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74