Content-Type: text/html
Med anledning av diskussionen på Biblist kring biblioteken och demokratin vill vi informera
om att det på riksdagens webbplats som Riksdagsbiblioteket är en del av, finns en särskild
avdelning med utförlig information om det kommande riksdagsvalet.

Välkommen att besöka Valet 2006 på riksdagens webbplats:
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____9948.aspx


Vänliga hälsningar
Stefan Lingmert
Lån och Information
Riksdagsbiblioteket



Jan Szczepanski <j[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

2006-08-21 12:43
Sänd svar till
BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Till
[log in to unmask]
Kopia
Ärende
[BIBLIST] Biblioteken och demokratin





Hej,

Ett av dom viktigaste inslagen i en demokrati är dom
återkommande valen till olika församlingar.

I vilken utsträckning deltar biblioteken i den demokratiska
processen? Vilken information kan man hitta på bibliotekens
hemsidor? Här är några exempel

Göteborgs stadsbibliotek
http://www.stadsbiblioteket.goteborg.se/
Ingenting om valet

Halmstad stadsbibliotek
http://www.kalmar.se/templates/Page.aspx?id=2351
Ingenting om valet

Kalmar stadsbibliotek
http://www.kalmar.se/templates/Page.aspx?id=2351
Ingenting om valet

Luleå stadsbibliotek
http://www.lulea.se/bibliotek/
Ingenting om valet

Malmö stadsbibliotek
Rösta på Stadsbiblioteket!
Stadsbiblioteket blir vallokal 31 augusti-17 september. En rund vallokal
kommer att sättas upp i Stadsbibliotekets entré och bemannas av två
personer. Den kommer att ha samma öppettider som biblioteket.
Valmyndigheten om Valet 2006 - valinformation på olika språk
<http://www.val.se/>
Norrköpings stadsbibliotek
http://www.nsb.norrkoping.se/
Ingenting om valet

Stockholms stadsbibliotek
*Söndag den 17 september går vi till val i Sverige.*
*NYTT FÖR I ÅR
*– *Förtidsrösta på fler ställen även på biblioteket
*Fr.o.m den 30/8 kan du förtidsrösta på något av kommunens kontor, ett
bibliotek, ett servicehus eller en skola. Tidigare var det bara Posten
som tog emot förtidsröster.
> Läs mer om valet
<http://www.stockholm.se/Extern/Templates/InfoPage.aspx?id=34652>> Lista
på röstningslokaler i Stockholm
<http://www.val.se/val/val2006/rostlokaler/0180.html>
> Valmyndigheten <http://www.valmyndigheten.se/>

Uemå kommuns bibliotek
http://www.umea.se/kulturfritid/bibliotek.4.bbd1b101a585d7048000132974.html*
*Ingenting om valet*
*
Örebro stadsbibliotek
http://www.orebro.se/visintra_684.htm
Ingenting om valet

Tja, när inte ens Riksdagsbiblioteket orkar informera om dom kommande valen
så kanske det inte är så konstigt att folkbiblioteken är ointresserade
av att ge
medborgarna information.
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____448.aspx

Kan man använda ordet skandal i sammanhanget?

Finns det något bibliotek i landet som informerar ex. om lokala
politikers hemsidor,
e-postadresser till politikernas bloggar, till partiernas hemsidor etc.
med anledning
av valet?

Det skulle kunna vara en inspirationskälla för bibliotek intresserade av
att informera
medborgarna.


Jan



--
<html>
<font size=3>Jan Szczepanski<br>
Förste bibliotekarie<br>
Goteborgs universitetsbibliotek<br>
Box 222<br>
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
E-mail: [log in to unmask]<br><br>
</font></html>