Content-Type: text/html Med anledning av diskussionen på Biblist kring biblioteken och demokratin vill vi informera om att det på riksdagens webbplats som Riksdagsbiblioteket är en del av, finns en särskild avdelning med utförlig information om det kommande riksdagsvalet. Välkommen att besöka Valet 2006 på riksdagens webbplats: http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____9948.aspx Vänliga hälsningar Stefan Lingmert Lån och Information Riksdagsbiblioteket Jan Szczepanski <[log in to unmask]> Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> 2006-08-21 12:43 Sänd svar till BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> Till [log in to unmask] Kopia Ärende [BIBLIST] Biblioteken och demokratin Hej, Ett av dom viktigaste inslagen i en demokrati är dom återkommande valen till olika församlingar. I vilken utsträckning deltar biblioteken i den demokratiska processen? Vilken information kan man hitta på bibliotekens hemsidor? Här är några exempel Göteborgs stadsbibliotek http://www.stadsbiblioteket.goteborg.se/ Ingenting om valet Halmstad stadsbibliotek http://www.kalmar.se/templates/Page.aspx?id=2351 Ingenting om valet Kalmar stadsbibliotek http://www.kalmar.se/templates/Page.aspx?id=2351 Ingenting om valet Luleå stadsbibliotek http://www.lulea.se/bibliotek/ Ingenting om valet Malmö stadsbibliotek Rösta på Stadsbiblioteket! Stadsbiblioteket blir vallokal 31 augusti-17 september. En rund vallokal kommer att sättas upp i Stadsbibliotekets entré och bemannas av två personer. Den kommer att ha samma öppettider som biblioteket. Valmyndigheten om Valet 2006 - valinformation på olika språk Norrköpings stadsbibliotek http://www.nsb.norrkoping.se/ Ingenting om valet Stockholms stadsbibliotek *Söndag den 17 september går vi till val i Sverige.* *NYTT FÖR I ÅR *? *Förtidsrösta på fler ställen även på biblioteket *Fr.o.m den 30/8 kan du förtidsrösta på något av kommunens kontor, ett bibliotek, ett servicehus eller en skola. Tidigare var det bara Posten som tog emot förtidsröster. > Läs mer om valet > Lista på röstningslokaler i Stockholm > Valmyndigheten Uemå kommuns bibliotek http://www.umea.se/kulturfritid/bibliotek.4.bbd1b101a585d7048000132974.html* *Ingenting om valet* * Örebro stadsbibliotek http://www.orebro.se/visintra_684.htm Ingenting om valet Tja, när inte ens Riksdagsbiblioteket orkar informera om dom kommande valen så kanske det inte är så konstigt att folkbiblioteken är ointresserade av att ge medborgarna information. http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____448.aspx Kan man använda ordet skandal i sammanhanget? Finns det något bibliotek i landet som informerar ex. om lokala politikers hemsidor, e-postadresser till politikernas bloggar, till partiernas hemsidor etc. med anledning av valet? Det skulle kunna vara en inspirationskälla för bibliotek intresserade av att informera medborgarna. Jan -- Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]