Content-Type: text/html

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan söker:

Prefekt
Dnr: 231-06-12

Institutionen står de närmaste åren inför organisatoriska och pedagogiska utmaningar som ställer stora krav på ledarskap. Vid Institutionen finns f n fem professorer, ett stort antal disputerade lektorer och egen forskarutbildning. Genom ett avtal mellan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet är institutionen gemensam för de båda lärosätena.

Prefekten skall leda institutionen mot de mål som fastställts i form av verksamhetsplaner, kvalitetsdokument, forskningspolicy m.m. Prefekten kommer att ha en viktig roll i Högskolans arbete för att bli professionsuniversitet. En viktig strategisk uppgift är att vidareutveckla institutionens verksamhet för att stärka dess position i bibliotekssektorn och möjliggöra profilering mot helt nya verksamhetsområden.

Prefekten skall tillsammans med ställföreträdande prefekt verka för att utbilda ämnets och institutionens egna doktorer, samt skapa möjligheter för att söka externa forskningsmedel, vilket innebär att synliggöra institutionens forskning hos anslagsgivare, vetenskapssamhälle och professionella fält.

Prefekten är ansvarig för institutionens ekonomi och personal samt för att driva det pedagogiska arbetet vid institutionen. Prefekten är ansvarig för samverkan med andra akademiska institutioner, det omgivande samhället samt för internationella frågor såsom studentutbyte m. m.

Sökande skall ha pedagogisk förmåga, vetenskaplig kompetens inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap eller närliggande ämne samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift och goda kunskaper i svenska och engelska.

Sökande bör ha erfarenhet av att leda en organisation i ett förändringsarbete, ha ett strategiskt tänkande, förmåga att kommunicera och skapa ett gott arbetsklimat.

Prefekt utses av rektor för en mandatperiod om högst tre år med möjlighet till förlängning.

Mer information finns: http://www.hb.se/pers/tjanster/sv/09/2006-09-15_BHS_prefekt.asp

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Rektor Lena Nordholm, telefon 033 – 435 44 58
Institutionsstyrelsens ordförande Kerstin Keen,
telefon 0706 – 764 139
Personalchef Göran Elgmark, telefon 033 – 435 40 19

Fackliga företrädare
SACO: Angela Zetterlund
OFR: Mikael Gunnarsson

Du är välkommen med din ansökan, märkt med dnr, bifogad meritförteckning, betygskopior och övriga handlingar som du vill åberopa, senast 2006-09-15 under adress:

HÖGSKOLAN I BORÅS
Registrator
501 90 BORÅS

 

Hälsningar

Ann-Sofie Axelsson

 

Ann-Sofie Axelsson, Postdoc

Högskolan i Borås                                          

Biblioteks- och Informationsvetenskap/

Bibliotekshögskolan

501 90 Borås

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

samt

 

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Avd. för teknik och samhälle

Chalmers

412 96 Göteborg

 

Tel. 031-772 11 19

Fax: 031-772 37 83

 

E-post: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]

Web: www.mot.chalmers.se/staff/person.asp?id=75