Content-Type: text/html Göteborgs universitetsbibliotek anordnar två dagar med ämneskonferenser inom samhällsvetenskap och ekonomi.

Göteborgs universitetsbibliotek planerar två ämneskonferenser inom samhällsvetenskap och ekonomi den 8-9 november 2006.
Konferenserna kommer att innehålla ämnesområden som:

Politiska val
Organisation och ekonomi
Ekonomisk historia

Program med anmälningsformulär kommer inom några veckor.

Margareta Hemmed

--------------------------------------------
Margareta Hemmed        
Chef , avd. för samhällsvetenskap       
Göteborgs Universitetsbibliotek
Centralbiblioteket
Box 222
405 30  GÖTEBORG

Tel: 031 773 1729
Mobil: 0733 894490
E-mail: [log in to unmask]