Content-Type: text/html En lärare som har teckenspråk för särvux söker böcker som har bilder och siffror, typ 1 äpple, 2 bananer, 3 bilar, 4 kor osv. Är det nån som kan föreslå böcker, kanske barnböcker eller LL böcker.
Tacksam för tips.

Wenda Jones
Rodengymnasiets bibliotek
Norrtälje
Tel 0176-71487
Fax 0176-17675
[log in to unmask]