Content-Type: text/html
Blekinge Tekniska Högskola söker en bibliotekarie!

Blekinge Tekniska Högskola är profilerad mot Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle www.bth.se. Biblioteket vid BTH bildar tillsammans med Learning Lab och Högskolepedagogisk utveckling en gemensam enhet som ansvarar för högskolans informationsförsörjning och biblioteksverksamhet, utveckling av nätbaserad undervisning samt högskolepedagogisk utveckling.

För mer information om tjänsten se vår webbplats:
www.bth.se/jobb

Du är också välkommen att kontakta bibliotekschef Annika Annemark, tfn 0455-38 51 05

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2006

Annika Annemark
Bibliotekschef/Library Director
BTH - Blekinge Tekniska Högskola/Blekinge Institute of Technology
Biblioteket, 37179 Karlskrona
Tel +46 (0) 455-385105, 0709-501924
Fax +46 (0) 455-385107
URL: http://www.bth.se/bibliotek/