Content-Type: text/html

 

Rädda Barnen söker en bibliotekarie

 

Till vår sektion för Kunskapsstöd inom Internationella Programmet söker vi en

 

Bibliotekarie

Vikariat t o m 2007-02-28

 

Bibliotekets uppdrag är att vara ett stöd för Rädda Barnens personal genom att medverka till kunskapsutvecklingen inom organisationen. Utgångspunkten är FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi vänder oss externt till studerande och övriga med intresse för frågor som rör barns rättigheter och är därmed också en del i Rädda Barnens opinionsbildande verksamhet.

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete i en miljö där behovet av information är stort och där bibliotekets verksamhet är uppskattad.

Dina arbetsuppgifter

 

·       Tillgodose personalens informationsönskemål

·       Ansvara för förvärv och katalogisering

·       Omvärldsbevakning rörande frågor relaterade till barns livssituation i Sverige och internationellt

·       Utveckla bibliotekets tjänster i samråd med handläggare i olika projekt

·       Ansvara för bibliotekets del i intranätet


Dina kvalifikationer

·       Biblioteksutbildning eller motsvarande

·       Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från forsknings/företagsbibliotek

·       Kunskap och nyfikenhet angående samhällsfrågor och mänskliga rättigheter

·       Förmåga att informera om bibliotekets verksamhet och goda kunskaper att uttrycka sig i skrift

·       Goda kunskaper i engelska, spanska meriterande

 

Har du frågor kontakta gärna bibliotekarien Eva Ljungstedt, tfn 08-698 91 78.  Fackliga representanter är för HTF Maria Gunder-Borg, tfn 08-698 91 09 och för SACO Håkhan Andersson, tfn 08-698 91 05.

 

 

Se http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/LedigaJobb/

 

Du kan söka tjänsten via hemsidan http://www3.rb.se/jobb/

 

Eva Ljungstedt
Biblioteket
Direktnr 08-698 9178
[log in to unmask]">[log in to unmask]

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta
situationer - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Besöksadress Landsvägen 39, Sundbyberg 
Tel 08-698 9000
Fax 08-698 9010
Post/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se