Content-Type: text/html Valdebatt om Biblioteksfrågor 29 augusti

Valdebatt om biblioteksfrågor

Välkomna till Svensk Biblioteksförenings och DIK Bibliotekarieförbundets valdebatt om biblioteksfrågor tisdagen den 29 augusti kl 15.00.

Svensk Biblioteksförening och DIK Bibliotekarieförbundet arbetar för att utveckla det svenska bibliotekssystemet. En av de frågor som diskuterats mycket under det gångna året är bibliotekslagen. Åsikterna varierar mellan partierna. Svensk Biblioteksförening och DIK Bibliotekarieförbundet vill få till stånd en grundlig utvärdering av bibliotekslagen. Hur har den fungerat sedan den infördes 1997? Allmänhetens stöd för lagen är mycket stort. Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att biblioteken och de fria boklånen regleras i lag (Synovate Temo maj 2006). Vilka partier vill medverka till att en sådan utvärdering kommer till stånd? Den och många andra frågor som tex behovet av en nationell bibliotekspolitik och bibliotekens roll i kunskapssamhället kommer att diskuteras vid biblioteksdebatten den 29 augusti.


Medverkande:
Lena Adelsohn Liljeroth (m), riksdagsledamot, Kulturutskottet

Inger Davidson (kd), riksdagsledamot, Utbildningsutskottet

Mikael Johansson (mp), riksdagsledamot, Kulturutskottet

Nikos Papadopoulos (s), riksdagsledamot, Kulturutskottet

Peter Pedersen (v), riksdagsledamot, Kulturutskottet

Cecilia Wikström (fp), riksdagsledamot, Kulturutskottet

Cecilia Önfelt (c), Stadshuskandidat, Stockholm


Debattledare: Barbro Thomas, KB.


Plats:
Klara konferens, Vattugatan 6, centrala Stockholm.


Tid:
15.00 - 17.00.

Kaffe serveras från 14.30.

Välkomna!


Peter Axelsson

--
Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 3127
103 62 Stockholm
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
skype peteraxelsson
e-post [log in to unmask]
hemsida http://www.biblioteksforeningen.org