Content-Type: text/html Yrkesetikseminarium den 11 september. Ett tredje försök att få länken till seminariet att fungera

En bibliotekaries yrkesvardag är full av etiska ställningstaganden. Ofta
handlar det inte så mycket om vad som är rätt eller fel i lagens mening,
utan mer om maggropskänslor och sunt förnuft.
DIK Bibliotekarieförbundet, Svensk förening för informationsspecialister och
de norska och isländska bibliotekarieförbunden bjuder nu in till ett
samnordiskt seminarium om yrkesetik den 11 september.
Bland talarna finns Tomas Brytting, forskare i företagsetik och ledamot av
Etikakademin. Under hans ledning går vi också igenom ett tjugotal
avidentifierade praktikfall med exempel från vardagen på alla sorters
bibliotek.
Seminariet är gratis. Anmälan senast 4 september till Caroline Kejnemar,
[log in to unmask]
Fullständigt program m.m. hittar du via http://www.dik.se/etikseminarium
Med vänlig hälsning
Johannes Rudberg
Ordförande i DIK Bibliotekarieförbundet