Content-Type: text/html

Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering

 

Sammanträdesprotokoll 2006-05-18 är nu tillgängligt via kommitténs webbplats. Ni når oss via http://www.biblioteksforeningen.org/ - välj "Katalogisering " i menyn.

Under nyheter finns en länk till Joint Steering Committées webbplats med förslag till RDA Part A, Chapter 6-7 (det som tidigare hette Part II).

 

För kommittén,

 

Agneta Holmenmark (adj. sekreterare)

 

 

 

******************************************************

Agneta Holmenmark

Kungliga biblioteket

Chef, Nationalbibliografin. Periodicaenheten

Head, National Bibliography. Periodicals

Box 5039

SE-102 41 Stockholm 

+46-8 463 42 11

E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]