Content-Type: text/html Det finns ett danskt svar på frågan "Vem bryr sig om småföretagens
informationsförsörjning?". Enligt den danska Bibliotekstyrelsens direktör
Jens Thorhauge så är det folkbiblioteken.

Läs en intervjun med honom i Mandag morgen med titeln
"Folkebiblioteket som innovationsmotor"

"Det danske biblioteksvæsen kan give Danmark en unik konkurrencefordel i den
globale innovationskonkurrence
. Bibliotekerne ønsker at placere sig som
bindeleddet mellem global vidensproduktion og danske virksomheder
-
Formåleter at styrke den danske innovationskraft"

Thorhauge presenterar nya tankar kring informationsförsörjningen som är
intressanta för att täcka nya grupper:

Forlag som det hollandske Elsevier er en af de store spillere
inden for forskningspublikationer. Sidste år havde Elsevier
et overskud på 5 milliarder kr. ud af en omsætning på
15milliarder kr. Forlaget sælger typisk adgang til sine udgivelser
i form af campus-licenser til uddannelsesinstitutioner
til en pris og adgang for erhvervslivet til en anden, højere
pris. De høje priser blokerer økonomisk for, at de danske
biblioteker kan agere vidensmæglere for de danske virksomheder.

Som et led i sin strategi satser Biblioteksstyrelsen derfor
på at bliveen central indkøbscentral for licenser og skabe et
samlet, åbent informationsnetværk for alle biblioteker -
fol
kebiblioteker såvelsom forskningsbiblioteker-
så det bliver økonomisk muligt at betjene virksomhederne.
"Målet er en sammenhængende struktur, hvor alle biblioteker
er integrerede, og hvor deres ydelser kan indgå i
andre webmiljøer -virksomheder, universiteter, kommuner
eller andet. Samtidig skal vi udvikle personlige bibliotekstjenester
på nettet," siger Jens Thorhauge.

Biblioteksstyrelsen har tagit fram ett strategidokument som skulle
kunna vara en utgångspunkt för en motsvarande svensk strategi om nu
någon känner sig manad och har kraften. BIBSAM kanske? KB? Det
är hisnande läsning. Valet står tydligen mellan att vi blir zombier eller
"videnudviklere". Här finns det självklara målet för biblioteken nämligen
att säkra fri och lika tillgång till information och vetande något som är
hotat av kommersiella intressen idag.

"Fra information til viden. På vej til vidensamfundets bibliotek. På vej
til vidensamfundets bibliotek"
http://www.bs.dk/publikationer/rapporter/strategi/index.htm

Jan


At 11:44 2006-06-29, you wrote:

Information från Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening inbjuder till:
Vem bryr sig om småföretagens informationsförsörjning?
Ett seminarium om företagsservice på bibliotek

Tisdagen den 4 juli kl 13.00–15.00
Almedalsbiblioteket. Visby

Sverige har etablerat sig som en kunskapsnation. Bibliotek, informationsförsörjning och läsfrämjande arbete spelar en allt viktigare roll för den lärande befolkningen.

Vi vet att tillväxt måste komma ur kunskap och innovationskraft. Sveriges invånare måste ha en informationskompetens i världsklass. Här har biblioteken en viktig roll att spela.

På vissa folkbibliotek har företagare numera unik tillgång till databaser med information om svenska och utländska företag, importörer och exportörer, juridik, lagstiftning mm. De kan även analysera marknaden för sin affärsidé. Företagsservice på bibliotek innebär att småföretagare får tillgång till strategiska verktyg för att utveckla sitt företagande.

Vid seminariet diskuteras vikten av informationsförsörjning och en undersökning om bibliotekens betydelse för entreprenörskap presenteras.

Medverkande
Birgit Ahlqvist och Brita Graumann, Företagsservice i Lund
Claes-Göran Jönsson, kulturnämndsordförande Lund
Christer Östlund, näringslivschef i Strängnäs och tidigare vice VD på Företagarna
Ulf Larsson, Företagsinformation, Nutek
Roland Lexén, sektionschef, avd för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting
Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening
Moderator: Britta Lejon, Svensk Biblioteksförening

Varmt välkomna!

--
Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 3127
103 62 Stockholm
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
skype peteraxelsson
e-post [log in to unmask]
hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]