Content-Type: text/html Hej,

Jag tycker nog att mycket av det som ingår i nedanstående manifest kunde vara
en del av Svensk biblioteksförenings vision och vilja. Vårt samhällsuppdrag för
utvecklingen av kunskapssamhället är viktigt!

Jan


* Manifest 2006 - Samverkan för att stärka Sverige i det globala kunskapssamhälle
------------------------------------------------------------------------------------------
SUHF:s förbundsförsamling beslutade vid sitt möte tidigare i vår om ett manifest med förslag till åtgärder för hur Sverige ska stärka sin konkurrenskraft i det globala kunskapssamhället. Landets universitet och högskolor, genom dess ledningar, vill aktivt delta i en konstruktiv dialog med regering, riksdag och näringsliv för att Sverige skall utvecklas positivt inom högre utbildning och forskning. Kontakta kansliet om du önskar tryckta exemplar av manifestet.
Läs manifestet: http://www.suhf.se/BinaryLoader.aspx?ObjectID=1075&PropertyName=File1&CollID=File

At 13:34 2006-06-22, you wrote:
Alla på Biblist är kanske inte medlemmar i Svensk Biblioteksförening och
har därmed inte fått vårt strategidokument "Vision & Vilja" och kan inte
heller själva avgöra vilken relevans det ligger i Jans kritik av
dokumentet. För den intresserade finns det dock att läsa på
www.biblioteksforeningen.se.

För min del tycker jag nog att strategidokumentet på olika sätt fångar upp
Jans frågeställningar, om än inte med Jans ord. Men det må kanske vara
föreningen förlåtet.

I visionen skriver man:

"Bibliotekens huvuduppgift är att garantera fri tillgång till information,
stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer, verka för
läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald."

På andra ställen skriver man om att "tydliggöra bibliotekens betydelse för
demokrati, yttrandefrihet och samhällsinformation", "forskare och övrigt
berörd personal vid statliga myndigheter och offentliga institutioner ges
tillgång till adekvat vetenskaplig information", "all offentlig forskning
publiceras Open access i enlighet med Berlindeklarationen".

Svensk Biblioteksförening arbetar också för att nationella mål och en
nationell plan antas för bibliotekspolitiken.

Niclas Lindberg
Generalsekreterare

> Hej
>
>
> Igår damp Svensk biblioteksförenings verksamhetsplan 2006-2007
> "Vision och vilja" ner i brevlådan. Det var ett intressant dokument.
>
> Den innehåller en massa bra tankar och en del mindre bra. Så
> brukar det vara i den här typen av dokument. Det är dock mycket
> som saknas tycker jag. Här är några exempel på vad jag menar:
>
> * Begreppet "vetenskaplig informationsförsörjning" finns inte någonstans
>
> * Något försvar av upphovsrätten såg jag inte till
>
> * Att biblioteken skulle kunna vara en resurs för att uppnå regeringens
> mål att göra Sverige till det ledande informations- och kunskapssamhället
> här i världen nämns inte
>
> * EU:s mål att bli världens ledande kunskapsekonom till 2010 är inte
> heller
> av vikt
>
> * Lissabonprocessen såg jag inte heller nämnt
>
> * Problemet med den extremt ojämna könsfördelningen berörs inte. Detta
> är ett stort bekymmer och skadar professionen. En vision skulle kunna vara
> en strävan mot 60-40.
>
> * Internet, webben, digitalisering, Google är spännande möjligheter och
> utmaningar som man kunde "vilja" och "visionera" kring tycker jag.
>
> Det här är frågor som rör alla bibliotek inte bara universitets- och
> högskole-
> bibliotek.
>
> Vi ska ha ett bra informations- och kunskapssamhälle för alla oberoende
> av var och när.
>
> Jag tycker att biblioteken har en viktig roll för att uppnå det men det är
> en
> åsikt som tydligen inte ingår i "visionen"
>
>
> Jan
>
>
>
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie
> Goteborgs universitetsbibliotek
> Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
> E-mail: [log in to unmask]
>
>
>


Niclas Lindberg
Generalsekretarare
Svensk Biblioteksförening
Mobil: 070-660 80 77

Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]