Content-Type: text/html

En bibliotekaries yrkesvardag är full av etiska ställningstaganden. Ofta handlar det inte så mycket om vad som är rätt eller fel i lagens mening, utan mer om maggropskänslor och sunt förnuft.

 

DIK Bibliotekarieförbundet, Svensk förening för informationsspecialister och de norska och isländska bibliotekarieförbunden bjuder nu in till ett samnordiskt seminarium om yrkesetik den 11 september.

 

Bland talarna finns Tomas Brytting, forskare i företagsetik och ledamot av Etikakademin. Under hans ledning går vi också igenom ett tjugotal avidentifierade praktikfall med exempel från vardagen på alla sorters bibliotek.

Seminariet är gratis. Anmälan senast 4 september till Caroline Kejnemar, [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Fullständigt program m.m. hittar du via

www.dik.se/bibliotekarieforbundet

eller direkt på

www.dik.se/etikseminarium

 

Med vänlig hälsning

Johannes Rudberg

Ordförande i DIK Bibliotekarieförbundet