Content-Type: text/html

Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m. 2006-06-23 och kommer inte tillbaka förrän 2006-07-24.

Jag kommer att svara på meddelandet när jag kommer tillbaka.