Content-Type: text/html Konferens om läroplaner och och skolböcker 1 december 2006

Boka redan nu! Konferens om läroplaner och och skolböcker -
1 december 2006 på Stockholms universitetsbibliotek

Stockholms universitetsbibliotek tycker det är viktigt att kännedomen om läroplaner och skolböcker förs vidare på våra bibliotek. Därför planerar vi ett heldagsseminarium
fredagen den 1 december 2006 med följande preliminära program:


- Eva Lindmark, kontaktbibliotekarie i pedagogik på Stockholms universitetsbibliotek och med en lång bakgrund på Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, berättar om läroplaner och läroplansbibliografier under förmiddagen

- Efter lunch blir temat läromedel och läromedelssamlingar
Vi återkommer med utförligare program och anmälningsformulär efter sommaren.
Kontakt och information:
Eva Lindmark: [log in to unmask]
Margaretha Wikström: [log in to unmask]

Trevlig sommar
önskar Stockholms universitetsbibliotek