Content-Type: text/html Det är tråkiga siffror, men de gäller inte alla folkbibliotek. På Håbo bibliotek har utlåningen ökat  flera år i rad. Vi har inte analyserat exakt vad det beror på, men tror och hoppas att det har att göra med kvalitén i den verksamhet vi erbjuder.

Mvh

Anna-Stina Axelsson

Håbo bibliotek
Bildningscentrum Jan Fridegård
746 80 Bålsta

tel. 0171-526 01
e-post: [log in to unmask]

Håbo bibliotek - nominerat till Årets bibliotek 2006, http://www.habo.se/biblioteket