Content-Type: text/html

Innehåll bis nr 2 2006

4. Notiser. Ingrid Atlestam kommenterar händelser i biblioteksvärlden

6. Utestängd? De tre novellvinnarna presenteras! Vilka är de? Hur skriver de?

8 . Ludvig Larssons dagbok. Nicklas Lantz

10. Min bästa syster. Susanna Martelin

14. Dom. Edris Zare

16. I lagens namn. Lars G. Andersson om sitt biblioteksliv och kampen för en bibliotekslag.

19. Vad gör vi med ungdomarna, kamrater? Lena Lundgren reflekterar utifrån en studieresa till Tyskland.

21. Diskussionen om BiS handlingsprogram:

Bör, vill, kan och gör man? Nick Jones om behovet av att diskutera folkbibliotekens & BiS’ självbild.

23 Den digitala miljön ställer nya krav på biblioteken! Kommentarer til BiS’ program. Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet i Danmark

24. Solidarisk opinionsbildning? Arwid Lund rapporterar från konferensen Digital solidaritet

26. Kampen om nätet. Mats Myrstener om uppföljaren till net.wars

28. Biblioteken som EU-informatörer. Varför är avtalen så hemliga?

Siv Wold- Karlsen vill veta mer om bibliotekens roll som EU:s förlängda arm

31 . Hundra år av arbetardiktning. Mats Myrstener recenserar en efterlängtad bok!

Andra recensioner i numret: Agebjörn & Elmqvist: Sänkt pris, kort datum. Grundkurs i globalisering; Porträtt. Eyvind Johnsson. Red. Matsson & Wiktorsson;

Enstaka nummer kostar 30 kr och beställes genom [log in to unmask]" target=blank>[log in to unmask]

För prenumeration, medlemskap etc se www.foreningenbis.org