Content-Type: text/html

BFs stipendiefond till Greta Linders minne delas 2006 ut till Håkan Grissler vid Göteborgs stadsbibliotek.

Stipendiet på 15.000 kr ska användas för en studieresa till Japan och ett besök vid mediateket Sendai norr om Tokyo.

 

Förändringar sker oavbrutet inom biblioteken och den ständiga tekniska utvecklingen skapar hela tiden nya förutsättningar och möjligheter. Framtid och samtid glider allt snabbar in i varandra och det gäller inte bara tekniska lösningar utan även allt som ligger i begreppet livsstil. Håkan Grissler vill skapa sig nya perspektiv på vår samtid, en samtid som i många fall rent tekniskt ligger betydligt längre fram i Japan.

 

Norr om Tokyo finns mediateket i Sendai. Mediateket fokuserar på att sätta besökarnas kreativitet i centrum består av konstgallerier, studios, verkstad för syn- och hörselskadade och bibliotek sammanför högteknologiska lösningar med en estetisk utformning. Genom att besöka mediateket vill Håkan Grissler ta med sig tankar och idéer hem till Sverige för att här fortsätta diskussionen om ”morgondagens bibliotek”"Jörgen Mähleranken. Jag har väntat på Henrik och et kanske kan locka med eta om sin resa och koppla det med ett vabn, ni har ka.

 

Läs mer på http://www.dik.se/bibliotekarieforbundet

 

--------------------------------------------

 

Jörgen Mähler

Webbibliotekarie

 

Räddningsverket Sandö

Sandövägen 7

87264 Sandöverken

tel 0612-82131

fax 0612-82300

www.srv.se