Content-Type: text/html

Ingen allmän utlysning av projektmedel sker 2006.

Som ett led i genomförandet av utvecklingsprogrammet OpenAccess.se utlyser KB/BIBSAM medel för projektbidrag. Läs mer om ansökningstider etc. på Open.Access.se

 

 

___________________________
Inger Klondiras,
Information Officer
Kungl. biblioteket - National Library of Sweden
BIBSAM - National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden / Visiting address: Biblioteksgatan 29
[log in to unmask]">[log in to unmask] - www.kb.se/bibsam/
Phone: + 46 8 463 42 72, + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74