Content-Type: text/html Meddelande
Jag försökte anvaända vår sigel som är ssf (Skrev med versaler.)
Det fungerade inte. Vill förlänga lånet på
Degani, Asaf, Taming HAL
 
Mvh
Gunnel Arvidsson
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Holmqvist Anna
Skickat: den 12 juni 2006 09:59
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Omlån hos Mittuniversitetets bibliotek

Hej

 

En favorit i repris! J

 

 

Om ni vill låna om hos de tre biblioteken på Mittuniversitetet, gå till vår katalog MIMA

www.miun.se/biblioteket och till ”Dina lån”

 

 

Som lånekortsnummer och pinkod använder du vår sigel (MHH, MHS eller MHO) + din sigel.

 

Versaler och utan mellanslag.

 

 

EXEMPEL OM DU JOBBAR PÅ LULEÅ UB

 

Härnösand      Sundsvall        Östersund

 

MHHLA           MHSLA           MHOLA

MHHLA           MHSLA           MHOLA

 

 

Vänliga hälsningar

Fjärrlån Miun