Content-Type: text/html

Hej

 

En favorit i repris! J

 

 

Om ni vill låna om hos de tre biblioteken på Mittuniversitetet, gå till vår katalog MIMA

www.miun.se/biblioteket och till ”Dina lån”

 

 

Som lånekortsnummer och pinkod använder du vår sigel (MHH, MHS eller MHO) + din sigel.

 

Versaler och utan mellanslag.

 

 

EXEMPEL OM DU JOBBAR PÅ LULEÅ UB

 

Härnösand      Sundsvall        Östersund

 

MHHLA           MHSLA           MHOLA

MHHLA           MHSLA           MHOLA

 

 

Vänliga hälsningar

Fjärrlån Miun