Content-Type: text/html SFIS synpunkter på "Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe"

Hej!

Svensk förening för informationsspecialister har lämnat synpunkter på EU-kommissionens rapport "Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe" . Läs våra synpunkter på www.tls.se

Hälsningar
Anna Maria Magnusson