Content-Type: text/html [log in to unmask]">

Hej, jag har länge undrat varför man inte enbart kan använda legitimation som lånekort? Lånekorten är dyra, i många fall har inte låntagaren med sig kortet utan måste ändå använda sitt leg. Och lånekortsautomater kan väl utformas så att legitimation med pinkod kan användas, istället för kort och pinkod?

Det är ett evigt tjat vid lånediskarna om att kort alltid måste tas med, att de är personliga, att man inte bör låna på varandras osv, använder man legitimation kanske sådana diskussioner försvinner.

 

En tanke från en nybakad bibliotekarie/ Ida Norberg