Content-Type: text/html Tack alla som svarat på min "omöjlig fråga".
Det är nog så som flera skriver att författaren tagit personlig kontakt med Schäfer och då är tydligen det vedertagna uttrycket "personlig kommunikation" som referens.

Wenda Jones
Rodengymnasiets bibliotek
Norrtälje
Tel 0176-71487
Fax 0176-17675
[log in to unmask]">[log in to unmask]rtalje.se