Content-Type: text/html Frågetjänst på webben- 12 olika språk- nu även på arabiska

Frågetjänst på webben - 12 olika språk - nu även på arabiska!
 www.fragabiblioteket.se www.ordbron.nu
Flerspråkiga Fråga biblioteket/Ordbron hjälper alla gratis med

Vi svarar på arabiska, persiska, ryska, franska, tyska, spanska, polska, finska, kroatiska, serbiska, bosniska, engelska.

Likvärdig biblioteksservice till alla i Sverige oavsett språkbakgrund!

Ett projekt från Länsbibliotek Skåne och Regionbibliotek Västra Götaland i samarbete med Fråga biblioteket & Jourhavande bibliotekarie.

Statens Kulturråd finansierar verksamheten sedan hösten 2002. Frågetjänsten på Internet startade 25 april 2005. Ordbron planeras att sammanslås med Fråga biblioteket under hösten 2006. Ordbron använder samma programvara som Fråga biblioteket, Jourhavande bibliotekarie och Fråga Barnens bibliotek, vilket gör det möjligt att skicka frågor mellan frågetjänsterna beroende på frågeställarens ålder, studerandenivå och språktillhörighet mm. Ordbrons mål är att främja integration och demokrati genom att ge likvärdig biblioteksservice åt boende i Sverige som inte läser och skriver det svenska språket, så att dessa lättare ska kunna integreras och aktivt delta i det svenska samhällslivet på alla nivåer. Språkkunnig bibliotekspersonal (ca 50 personer) svarar inom 1-3 dagar.

Mer information?
Leena Månsson, Länsbibliotek Skåne
tel: 040-66 08 593, 073-37 03 583
[log in to unmask]


Leena Månsson
Länsbibliotek Skåne
www.skane.se/lansbibliotek
Tel 040 - 660 8593
E-post [log in to unmask]