Content-Type: text/html

Kära kollega

 

 

CIDOCs årliga internationella konferens hålls I år på Aldus i Göteborg, den 10-14 september 2006

 

CIDOCs arbetsområde är museernas dokumentationsarbete. CIDOCs CRM-modell för dokumentation av kulturarvsdata är i det närmaste klar som Internationell standard,  ISO 21127, och harmoniseras mot motsvarande arbete i biblioteken. Långtidslagring av data är en framtidsfråga. Natur och kultur närmar sig varandra i en vidare kulturarvsdefinition. Andra ICOM-teman som t ex det ogripbara arvet och kampen mot olaglig handel med föremål ställer nya krav även på museernas dokumentation.

 

Årets tema är  "Wider perspective – Broader base" och vi hoppas kunna brygga over mellan de olika aspekterna av museidokumentation och samtidigt öppna för en gemensam diskussion med arkiv och bibliotek som har liknande problem att lösa.

 

Vi välkomnar CIDOC-medlemmar och andra yrkesverksamma i museer, arkiv och bibliotek liksom studenter och forskare inom t ex museologi, BoI, informationsvetenskap mfl ämnen med inriktning mot kulturarvet. Målet är att skapa en bred och mångfacetterad plattform för vidare utveckling.

 

 

 

Vi är naturligtvis särskilt angelägna om att ge den svenska ABM-personalen och studenterna en chans att möta kärnan av internationell expertis inom dokumentationsarbetet

 

 

 

Se http://cidoc06.se för mer information och för registrering

 

 

 

 

 

Välkommen till Göteborg i september

 

 

Hans Rengman

Samordnare