April 2006, Nr 4

Utges av Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Redaktör Eva Barkeman, tel 08-546 44 106, [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

 

Hej!

Ska de mest citerade forskarna få mest pengar? I nya numret av Tentakel <www.tentakel.vr.se> reder vi ut för- och nackdelar med bibliometri, som lär bli ett komplement till peer review-systemet vid bedömningar framöver.

Läs också ESF-chefen Bertil Anderssons debattartikel där han undrar om svenska forskare är konkurrenskraftiga internationellt.

Hälsningar Eva Barkeman

 

 

Mer ur innehållet:

Svenskar citeras mer än snittet

Svenska forskare ligger över snittet när det gäller citeringsgrad.

Det visar en bibliometrisk analys gjord av Vetenskapsrådet.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-04/Artikelsida/?contentId=4760>

 

Så räddar växterna sig mot torka

Ett litet molekylärt lock räddar växterna vid torka och översvämningar. En grupp forskare i Lund och Göteborg har lyckats ta ögonblicksbilder av de proteiner som transporterar vatten genom cellmembranen.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-04/Artikelsida/?contentId=4700>

 

Dubbelt så svårt för kvinnor att bli professorer

Disputerade män har dubbelt så stor chans som disputerade kvinnor att bli professorer, enligt en omfattande undersökning av Högskoleverket.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-04/Artikelsida/?contentId=4752>

 

DEBATT

Uppdrag tynger kvinnor i karriären

Marianne Sommarin, professor i växtbiokemi, skriver att de kvinnor som redan finns i det akademiska systemetmåste upprätthålla jämställdheten i diverse styrelser och kommittéer. Därmed blir det svårt att hinna forska och meritera sig vidare.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-04/Artikelsida/?contentId=4751>

 

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel - en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se