Content-Type: text/html
Hej
Förmodligen är det
Som lavendel av Berit Spong
"Där växte ett lavendelsånd i mormors roskvarter..."
finns i "Dagens dikt (1)" från 1943
 
Vänlig hälsning
Mattias Johansson Räms
Sveriges Radios bibliotek


From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Carlsson Carin
Sent: Thursday, March 02, 2006 12:58 PM
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] Dikt

Är det någon som känner till en dikt med innehåll mormor och lavendel? Låntagaren har tidigare läst den, men kommer inte ihåg författare, titel etc.
 
Hälsningar
Carin Carlsson