Content-Type: text/html

Hej!

 

SHIA är en av SIDA:s minsta ramorganisationer. Det är 26 svenska handikapporganisationer som bedriver internationellt utvecklingssamarbete via SHIA.

Läs gärna på www.shia.se.

 

Vi har ett mindre referensbibliotek med litteratur om de länder vi arbetar i och ett antal reserapporter från besök hos samarbetspartners. Detta bibliotek är tänkt att vara en källa till information för våra medlemsförbund och för vår personal. Vi tänker oss även att kunna låna ut.

 

Mina frågor är om det finns möjlighet att någon som praktik skulle vilja hjälpa oss att organisera, ordna och dokumentera vår litteratur.

 

Med vänlig hälsning

Lena Haglöf

 

 

 

SHIA Solidarity Human Rights Inclusion Accessibility

Swedish Organisations of Disabled Persons International Aid Association
www.shia.se
Phone (+46 8) 462 33 60
Fax (+46 8) 714 59 22
Textphone (+46 8) 714 59 51
Liljeholms torg 7, 6 tr
SE-117 63 Stockholm
Sweden