Content-Type: text/html

----OBS NYTT ANSÖKNINGSDATUM----

 

På grund av sjukdom har inte mejl med frågor om stipendiefonden besvarats och därför har vi beslutat att förlänga ansökningstiden med en vecka.

 

 

Vill du ägna tid åt något intressant projekt inom området biblioteks- och informationsvetenskap? Ta ledigt från ditt ordinarie arbete under några veckor och få tid till att skriva en uppsats eller en artikel? Kanske anordna en seminarieserie kring något aktuellt ämne?


Då har du möjlighet att göra precis detta genom att söka stipendium ur DIK Bibliotekarieförbundets stipendiefond till Greta Linders minne. Stipendiet är på 15 000 kronor och det går att söka del av eller hela stipendiet.

Stipendiet delas ut en gång per år. Ansökningshandlingar kan fås av DIKs kansli, Caroline Kejnemar, [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask].

 

Sista ansökningsdag för 2006 är 6 april.

 

-------------------------------

Jörgen Mähler
Webbibliotekarie

Räddningsverket Sandö
Sandövägen 7
87264 Sandöverken

tel 0612-82131
www.srv.se