Content-Type: text/html Konferensinbjudan  - Paradise Bibliotek & Top Librarian 24-25 april 2006
Hej!
 
I Östergötland håller vi på att utveckla en regional Biblioteksportal, som ska vara ett komplement till bibliotekens egna hemsidor. Det ska vara en biblioteksportal för användarna. Biblioteken i länet ingår i utvecklingsarbetet, men tanken är att länsbiblioteket ska administrera och underhålla portalen när den är i drift. Målgruppen är nya och befintliga låntagare. Tanken är förstås att portalen ska erbjuda ett mervärde, där ska finnas tjänster och funktioner som inte finns på bibliotekens hemsidor. Biblioteksportalen ska alltså ses som ett komplement till bibliotekens egna hemsidor. Biblioteken i länet deltar i utvecklingsarbetet. Prioriterade områden är "läslust/inspiration", "barn/unga", "lokalhistoria", men även 24-timmarsbiblioteket (marknadsföra bibliotekens e-tjänster) samt någon form av samsök i bibliotekens nätkataloger och övriga nättjänster.
 
Min fråga är: Vad finns det för erfarenhet av den här typen av regionala biblioteksportaler i Sverige, Norden? Nån som vet? Själv deltog jag för några år sedan i en arbetsgrupp som på uppdrag av länsbiblioteken och kulturrådet skulle utreda frågan om en nationell biblioteksportal i Sverige. Det diskuterades huruvida det skulle vara en portal för allmänheten eller en yrkesportal. Vi kom då fram till att det i första hand behövdes en nationell yrkesbiblioteksportal, men många röster höjdes också för att det behövdes en sådan portal för allmänheten, typ biblioteken.fi som finns i Finland, eller bibliotek.dk som finns i Danmark.
 
Hur som helst hände det ingenting med frågan (detta är några år sedan) och nu befinner vi oss alltså i utvecklingsarbete som gäller en biblioteksportal på regional nivå. Fördelen är ju att vi inom ett län har närmare tillgång till medierna och kan tranportera dessa mellan olika bibliotek. En regional biblioteksportal skulle kanske lättare kunna lansera en tjänst som bygger på samsök och "publik" beställning typ bibliotek.dk (som ju är nationell). Detta under förutsättning förstås att biblioteken i länet kommer överens om hur ett sådan fördjupat lånesamarbete skulle kunna se ut.
 
Några län erbjuder samsök i flera bibliotekskataloger (Värmland, Stockholm etc), men utan en beställningsfunktion för användaren. Ytterligare ett steg verkar ha tagits i Västernorrland och Norrlandslänen, där man har utvecklat samma typ av samsökningstjänst men med ett beställningsformulär för användaren: Mittsök http://www.ylb.se/mittsearch och Norrsök http://www.ylb.se/bin/norrsearch.html.  Antar att en sådan kombinerad tjänst samsök+beställning bygger på någon form av överenskommelse om lånesamarbete mellan biblioteken...
 
Det skulle vara intressant att höra hur dessa samsökningstjänster används. Har det skett några utvärderingar? Är en publik samsökning i bibliotekskataloger en användbar tjänst för användarna, även om det inte går att skicka beställningar på nätet??? Eller blir en sådan tjänst riktigt intressant för användarna först då man kan skicka in en beställning också? Vad säger biblioteken om den typen av "vilda" beställningar? Bra eller dåligt?
 
Tekniken öppnar ju nya möjligheter. Jag tänker mig att det skulle vara attraktigt för användarna att kunna samsöka i bibliotekens kataloger i Östergötland, och när man hittar något man är intresserad av, så ska man kunna gå vidare och skicka in en beställning till det bibliotek där man vill hämta sin beställning. Som jag ser det bör det vara en gratistjänst!  Egentligen spelar det väl ingen roll om man redan är låntagare eller inte, när man skickar in sin beställning....eller? Vi vill ju ha nya låntagare till biblioteken, och när då personen kommer för att hämta sin beställning så får han eller hon förstås också ett lånekort på biblioteket. Och vips så har biblioteket fixat en ny låntagare!
 
Länet som geografisk enhet är ju intressant, eftersom vi har ett gemensamt tranportsystem, och redan idag skickar mycket medier mellan de olika biblioteken. I vårt län är länsbiblioteket navet för det transportsystemet.
 
Det bibliotek som får en beställning via nätet behandlar det som en "vanlig" beställning, kanske finns det i den egna katalogen (fast beställaren inte såg det), eller så får man köpa in, eller låna in från annat håll... Det är ju en administrativ hantering som inte berör användarna...Flera av våra mindre bibliotek har redan avskaffat alla avgifter för fjärrlån, då man vill kompensera för att man ligger långt från ett större bibliotek. Om biblioteket av någon anledning inte kan ordna fram beställningen, så får man väl förklara det i ett e-postbrev till beställaren...
 
Vad finns det för hakar med ett sådant synsätt?
 
Själv är jag rätt frälst på den danska samsökningstjänsten bibliotek.dk http://bibliotek.dk/, som ju bygger på¨att användaren kan samsöka i alla bibliotekskataloger, och också gå vidare och göra en beställning direkt från träfflistan. Beställningen skickas sedan till det bibliotek man väljer att hämta sin beställning på. Så vitt jag förstår är detta en gratistjänst för användarna. Däremot har väl biblioteken rätt att ta betalt av varandra när man lånar in medier från varandra. Detta för att inget bibliotek ska åka snålskjuts på något annat, eller att något bibliotek ska belastas för mycket av "utomkommunala" lån.
 
Borde man inte kunna få till något liknande här i Sverige? Även om det inte är hela landet, så kanske på regional nivå....
Finns det län som har liknande funderingar? Och som sagt, finns det funderingar och/eller utvärderingar av de samsökstjänster som finns, så är jag intresserad av att ta del av det.
 
Svara gärna direkt till mig, så kan jag sammanställa svaren efteråt för Biblist.
 
Bästa hälsningar
Birgitta Hellman Magnusson
 

__________________________________________________

Birgitta Hellman Magnusson
Bibliotekskonsulent med inriktning på bibliotekens tjänster på nätet

Länsbibliotek Östergötland
Box 1791
581 17 LINKÖPING
Tel: 013-25 56 64
Mobil: 070-560 16 80
Fax: 013-13 26 18
E-post: [log in to unmask]
Hemsida: www.lansbibliotek.ostsam.se