Content-Type: text/html Sommarskolans preliminära program

Ett preliminärt program för NordINFOLIT:s sommarskola finns nu och kommer snarast att läggas in på webbplatsen. Tills vidare kopierar jag in det härnedan.

Vidare kommer vi att senarelägga datum för bindande anmälan till 30/4 i stället för 15/4 så att alla ska ha större chans att få svar på sina stipendieansökningar, budgetfrågor etc.

Jag hoppas att texten lägger sig rätt här, vänta annars in länk på webbplatsen http://www.sub.su.se under SUB:s kurser - Sommarskola för informationskompetens - Preliminärt program.

Christina Tovoté
SUB
NordINFOLIT

Preliminärt program Sommarskolan 2006

Månd 26/6               Inledande halvdag kring centrala begrepp
       
        12 – 13 Registrering, kaffe, frukt på Stockholms universitet
        13 – 13.30      Högtidlig invigning med representanter från arrangörerna
        13.30 – 15      Lärprocesser i vuxen ålder, den senaste forskningen med                                         föreläsare från Pedagogiska institutionen vid Stockholms                                        universitet

        15 – 16 Informationskompetensens mångtydighet, Ola Pilerot, Stf                                         bibliotekschef, Högskolan i Skövde

        16 – 18 Buffé med lättsam föreläsning
        18.30           Avfärd till Djurö
       
        20.00           Kvällsmåltid med presentationer

Tisd 27/6               Pedagogiska metoder

        9 – 17          Heldag med Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för                                  bibliotekspedagogik under ledning av David Herron, pedagogisk och                               akademisk utvecklare, Karolinska institutets bibliotek

        12 – 13         Avbrott för lunch
               
        Kväll           Bastu, havsbad och nordisk musik

Onsd 28/6       
       
        9 – 14          Det pedagogiska samtalet, Ann-Christin Sahlning,                                                universitetsadjunkt, Lärarutbildningen, Malmö högskola

        12 – 13 Avbrott för lunch
        14 – 16.00      Studenter som peer educators - en pedagogisk modell i                                   undervisningen, Pablo Tapia, filialföreståndare, Ann-Marie Wangel,                              lärare med student, Malmö högskola

        Kväll           Båtutfärd till litterära platser i skärgården med middag ombord

Tors 29/6               Förmiddag med projekt
                        Eftermiddag med kreativitet
        
        9 – 9.30        Lärandemiljöer, Annette Johansson, Stockholms Stadsbibliotek
        9.30 – 10       Internettet for barn och unge – nye formidlingsformer,                                  bibliotekarier från Herning Centralbibliotek, Danmark

        10 – 10.30      Digital kompetance genom flexibel læring, Irene Hunskår,                                        Høgskolen i Bergen, Norge

        10.30 – 11      Journal club, en forskarmetod också för bibliotekarier?                                         Anna Kågedal, KIB och Christina Tovoté, SUB

        11 – 12 Evidensbaserad  bibliotekspraktik – inte bara i ord utan i                                      handling, Christina Brage, Linköpings universitet

        12 – 13         Lunch
        13 – 14 Gruppreflektioner kring förmiddagen med loggböcker
        14 – 17 Biblioteken som arena för serendipity och kreativitet, Lennart                          Björneborn, professor, Danmarks Biblioteksskole

       
        Kväll           Festmiddag med Bellman, Taube och Cornelis

Fre 30/6                Reflektioner, framtidsvisioner, avslutning

                        9 – 10  Det handler om læring, Lars Egeland, avdelingsdirektør,                                 ABM-utvikling, Norge

        10 – 12 Reflektioner och visioner
        12 – 13 Lunch
        13.15           Avfärd