Content-Type: text/html

INVITATION

 

En del danske folkebiblioteker tilbyder allerede en række ydelser indenfor borgerbetjening i samarbejde med eller på vegne af kolleger på rådhuset. I forbindelse med kommunalreformen vil endnu flere biblioteker tage del i fremskudt borgerservice og elektronisk borgerbetjening.

 

Danmarks Biblioteksskole arrangerer den 4. maj 2006 en temadag, hvor vi sætter fokus på denne nye opgave og dens udfordringer.

 

Se program og yderligere information her:

http://www.db.dk/kon/temadag/f2006/borgerbetjening.htm

 

På temadagen vil Kommunernes Landsforening introducere den nye guide for etablering af elektronisk borgerservice, som de har udarbejdet i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Stadsbibliotekar Rolf Hapel fortæller om den nye forvaltningsstruktur i Århus, der har fået navnet 'Borgerservice og Bibliotek'. Vicebibliotekschef Else Goul taler om planerne for borgerservice i NyVejle komme.

Og i Frederikshavn bibliotek har man introduceret en helt ny måde at formidle den traditionelle offentlige information og skabe dialog med borgerne.

 

Dagen afsluttes med en debat mellem Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet og bibliotekschef Michel Steen-Hansen, Slagelse bibliotek. Kan bibliotekarerne? vil de? tør de ? - indgå som seriøse partnere i den digitale borgerbetjening?

 

Dagen henvender sig til alle biblioteksmedarbejdere samt andre med interesse for emnet.

 

Håber at se mange, der skal i gang med at yde fremskudt borgerservice eller overvejer mulighederne på dette område. Nordiske kolleger er velkomne.

 

venlig hilsen

 

Gitte Larsen

chefkonsulent

Danmarks Biblioteksskole

Kursus- og konsulentafdelingen

tlf. dir. 32 34 13 12