Content-Type: text/html

Pressmeddelande

 

Fri tillgång till vetenskaplig information på Internet

 

- Gårdagens intellektuella skrev med gåspenna, morgondagens forskare skriver digitalt på Internet! Högskolornas forskning bör normalt vara tillgänglig för alla som vill ta del av den. Det har både vetenskapen och samhället glädje av.

 

Det säger Inge-Bert Täljedal, tidigare rektor för Umeå universitet, apropå att Kungl. biblioteket startar ett nytt tvåårigt utvecklingsprogram under rubriken  ”SVEP 2 – program för Open Access i Sverige”.

 

Det finns idag ett starkt stöd inom högskolan och biblioteksväsendet för tanken att tillgången till den vetenskapliga informationen på Internet ska vara fri. Högskolans bibliotek har fått ansvaret att bygga upp öppna, digitala publikationsarkiv. Alltfler vetenskapliga tidskrifter är fritt tillgängliga på webben.


Det övergripande målet för SVEP 2 är att synliggöra och tillgängliggöra de arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter vid svenska universitet och högskolor. Till programmets uppgifter hör att:

Genom sin avdelning för nationell samordning och utveckling, BIBSAM, har KB redan tidigare stött ett antal stora Open Access-projekt som genomförts av bland annat Uppsala universitetsbibliotek och Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet. Till dessa hör Svenskt Resurscentrum för Vetenskaplig Kommunikation - ScieCom, Directory of Open Access Journals (DOAJ) och Samordning av den Svenska högskolans Elektroniska Publicering (SVEP).

 

Inge-Bert Täljedal är ordförande i det nya programmets styrgrupp, där även företrädare för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, Vetenskapsrådet, Kungl. Vetenskapsakademien, samt ett antal universitets- och högskolebibliotek och KB ingår. Verkställande ledamot är professor Erik Sandewall från Linköpings universitet.  

 

Programmet, som pågår under 2006-2007, ska ge en ram för fortsatta insatser från KB och för ett närmare samarbete med ledande organisationer inom högskola och forskning.

 

Mer om SVEP 2 finns på BIBSAM:s webbplats:

http://www.kb.se/bibsam/vetpubl/svep2/grund.htm

 

Presskontakt:

Jan Hagerlid, 1:e handläggare, BIBSAM, Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling.

Tel: 08-463 42 70, mobil: 073-917 24 70, [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

 

 

 

_____________________

Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden / Visiting address: Humlegarden
[log in to unmask]">[log in to unmask] - www.kb.se/bibsam/
Phone: + 46 8 463 42 72, + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74