Content-Type: text/html
Kvalificerad undervisande bibliotekarie till Lärum, Lärarhögskolan i Stockholm.
 
Rättelse:
Sista ansökningsdatum är senast 2006-04-07 och ansökan skall vara märkt med Dnr: Fv. 22-281/06
Se annonsen http://www.lhs.se/LHS/Templates/Page____1709.aspx